Новини на компанията

Вътрешно общество

2020-10-21

Преводаческо дружество

Основано през декември 2014 г., преводаческото дружество отговаря за превода на групови новини. Поради развитието на световния пазар и учебните интереси на членовете на обществото, преводаческото общество започна да кани външни учители да преподават испански и японски курсове от 2018 г. насам.
Музикално общество

Основано през септември 2014 г., музикалното общество се превърна в силно общество с близо 60 членове на обществото. Музикалното общество покани външни учители да преподават курс по вокална музика и курс по музикални инструменти от 2018 г. насам.


Тази година музикалното общество откри курс по укулеле. Членовете бяха поканени да участват и на церемонията по откриването на втората спортна среща на закрито. Прекрасното представление беше поздравено с аплодисменти и аплодисменти от публиката.

Beyond the professional course, in order to provide the colleagues who are interested in singing with a great platform to bravely show themselves, Музикално общество has also held several song contests since the establishment. Футболно общество

Основана през септември 2017 г., основните членове на футболното общество са колеги от различни дъщерни дружества, които обичат да играят футбол. Досега футболното дружество е участвало в различни областни и общински състезания и е получило добри места.


Всяка година футболното общество обикновено организира приятелски мач за футбол Ningbo VS Yiwu.